Jørgensen, P. (2018). <em>Slangordbogen. Dansk slang og dagligsprog</em><br&gt;– underholdning eller seriøs ordbog?. LexicoNordica, (22). Hentet fra https://tidsskrift.dk/lexn/article/view/104044