(1)
Svensén, B. Markering Och Ordboksstruktur. LN 2000.