(1)
Vikør, L. Ordbøker over Norske bygdemål Frå før 1814. LN 2000.