(1)
Romppanen, B. Från Ordlista till Ordbok. Utvecklingen Av Den Finsk-Svenska Ordboken från 1600-Talet till Idag. LN 2000.