(1)
Johansson, M. Ordbildningsmönster Och Ordrepresentation I Svenska ordböcker från 1500- Och 1600-Talen. LN 2000.