(1)
Hannesdóttir, A. Ordböckernas Roll I Svenskans Grammatiska Standardisering. LN 2000.