(1)
Trosterud, T. Felles Leksikalske Ressursar for språkteknologi Og Leksikografi. LN 2010.