(1)
Våge, O. Når Ein Maskinleseleg Terminologi møter Medisinske ordbøker: Erfaringar Frå Omsetting Av SNOMED CT Til Norsk. LN 2023.