(1)
H. Snaprud, M.; C. Velazquez, A.; Vabo, G.; Skibrek, K. Verktøy for å Kople Leksikalske Ressurser Til Tekster. LN 2023.