(1)
Ramnäs, M. Tvåspråkiga Lexikala Svensk-Franska Resurser för Franska Som främmande språk. LN 2023.