(1)
Dominczak, K.; Antonsen, L.; Trosterud, T. Fra Partikkelverb Og Preposisjoner Til Verbavledninger Og Kasus. Brukerstudie Av Ei Nordsamisk-Norsk-Nordsamisk Ordbok. LN 2022.