(1)
Breder Birkenes, M.; G. Johnsen, L.; Kåsen, A. Om å Bygge En Leksikalsk Ressurs for Diakron skriftspråksvariasjon. LN 2022.