(1)
Blensenius, K.; Holmer, L.; Sköldberg, E. SAOL 14 Som rättesnöre – Diskussion Kring Den Senaste Upplagan. LN 2021.