(1)
Trosterud, T. Kva Bruker Vi minoritetsspråksordbøker Til? Ein Studie Av Brukarloggane for Tolv tospråklege ordbøker. LN 2019.