(1)
Tõnnov, M. <em>Eesti-Soome sõnaraamat</Em&gt; – En Lovande Ny Estnisk-Finsk Ordbok På nätet. LN 2019.