(1)
Martola, N. <em>Förvaltningshistorisk ordbok</Em&gt;. LN 2019.