(1)
Simonsen, H. Den Leksikografiske Forretningsmodel. LN 2019.