(1)
Jørgensen, P. <em>Slangordbogen. Dansk Slang Og dagligsprog</em><Br&gt;– Underholdning Eller seriøs Ordbog?. LN 2018.