[1]
Nurminen, J. 2000. Finsk-tysk ordbok på cd-rom (version 4.06). LexicoNordica. 7 (jan. 2000).