[1]
Svensén, B. 2000. Markering och ordboksstruktur. LexicoNordica. 7 (jan. 2000).