[1]
Romppanen, B. 2000. Från ordlista till ordbok. Utvecklingen av den finsk-svenska ordboken från 1600-talet till idag. LexicoNordica. 7 (jan. 2000).