[1]
Larsson, L. 2000. Vilket språk var utgångspunkten? Om ursprunget till den svenska vokabulären i en fyrspråkig ordbok utgiven i Riga 1705. LexicoNordica. 7 (jan. 2000).