[1]
Johansson, M. 2000. Ordbildningsmönster och ordrepresentation i svenska ordböcker från 1500- och 1600-talen. LexicoNordica. 7 (jan. 2000).