[1]
Hannesdóttir, A. 2000. Ordböckernas roll i svenskans grammatiska standardisering. LexicoNordica. 7 (jan. 2000).