[1]
Bergenholtz, H. og Malmgren, S.-G. 2000. Forord. LexicoNordica. 7 (jan. 2000).