[1]
Trosterud, T. 2010. Felles leksikalske ressursar for språkteknologi og leksikografi. LexicoNordica. 17 (jan. 2010).