[1]
Våge, O. 2023. Når ein maskinleseleg terminologi møter medisinske ordbøker: erfaringar frå omsetting av SNOMED CT til norsk. LexicoNordica. 30 (nov. 2023).