[1]
H. Snaprud, M., C. Velazquez, A., Vabo, G. og Skibrek, K. 2023. Verktøy for å kople leksikalske ressurser til tekster. LexicoNordica. 30 (nov. 2023).