[1]
Ramnäs, M. 2023. Tvåspråkiga lexikala svensk-franska resurser för franska som främmande språk. LexicoNordica. 30 (nov. 2023).