[1]
Mattson, M. og Ahltorp, M. 2023. Lexikografiska resursers betydelse i utvecklingen av språkteknologiska verktyg för minoritetsspråk. LexicoNordica. 30 (nov. 2023).