[1]
Hannesdóttir, A.H. og Hovmark, H. 2023. Översättning och lexikografi i Norden. LexicoNordica. 30 (nov. 2023).