[1]
Dominczak, K., Antonsen, L. og Trosterud, T. 2022. Fra partikkelverb og preposisjoner til verbavledninger og kasus. Brukerstudie av ei nordsamisk-norsk-nordsamisk ordbok. LexicoNordica. 29 (nov. 2022).