[1]
Breder Birkenes, M., G. Johnsen, L. og Kåsen, A. 2022. Om å bygge en leksikalsk ressurs for diakron skriftspråksvariasjon. LexicoNordica. 29 (nov. 2022).