[1]
Blensenius, K., Holmer, L. og Sköldberg, E. 2021. SAOL 14 som rättesnöre – diskussion kring den senaste upplagan. LexicoNordica. 28 (dec. 2021).