[1]
Trosterud, T. 2019. Kva bruker vi minoritetsspråksordbøker til? Ein studie av brukarloggane for tolv tospråklege ordbøker. LexicoNordica. 26 (nov. 2019).