[1]
Lima, G. 2019. <em>NE:s stora italienska ordbok</em&gt; - ny og utvidet utgave av den største ordboken mellom svensk og italiensk. LexicoNordica. 26 (nov. 2019).