[1]
Petzell, E. 2019. <em>Svenska Akademiens ordbok</em&gt; på nätet. LexicoNordica. 24 (jan. 2019).