[1]
Martola, N. 2019. <em>Förvaltningshistorisk ordbok</em&gt;. LexicoNordica. 24 (jan. 2019).