[1]
Simonsen, H. 2019. Den leksikografiske forretningsmodel. LexicoNordica. 24 (jan. 2019).