[1]
Jørgensen, P. 2018. <em>Slangordbogen. Dansk slang og dagligsprog</em><br&gt;– underholdning eller seriøs ordbog?. LexicoNordica. 22 (feb. 2018).