Tilbage til artikeldetaljer Når ein maskinleseleg terminologi møter medisinske ordbøker: erfaringar frå omsetting av SNOMED CT til norsk Download Download PDF