Hildebrandt, S. (1990) “En organisations udviklingsfaser fra pioner- til kvalitetsledelse”, Ledelse og Erhvervsøkonomi, 54. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/ledelseogerhvervsoekonomi/article/view/35260 (Set: 24 juni 2024).