Overtagelsesværns indflydelse pa ledelsens incitamenter

  • Caspar Rose

Forfatterbiografi

Caspar Rose
N/A
Publiceret
2002-01-01
Citation/Eksport
Rose, C. (2002). Overtagelsesværns indflydelse pa ledelsens incitamenter. Ledelse Og Erhvervsøkonomi, 66. Hentet fra https://tidsskrift.dk/ledelseogerhvervsoekonomi/article/view/35683