Riis, Marianne, Jens Jørgen Hansen, og Peter Holmboe. “Teknologiforståelse for Alle? – Fagdidaktisk Analyse Af Erhvervsuddannel-Sernes Nye Grundfag Erhvervsinformatik”. Learning Tech 6, no. 10 (december 16, 2021): 351–381. Set oktober 7, 2022. https://tidsskrift.dk/learningtech/article/view/125555.