Riis, M., J. J. Hansen, og P. Holmboe. “Teknologiforståelse for Alle? – Fagdidaktisk Analyse Af Erhvervsuddannel-Sernes Nye Grundfag Erhvervsinformatik”. Learning Tech, bd. 6, nr. 10, december 2021, s. 351-8, doi:10.7146/lt.v6i10.125555.