Møller Jeppesen, M., og L. B. Henriksen. “Technology in the HTX Technology Subject: The Higher Technical Examination Programme (HTX), the Technology Subject, and the Concept of Technology”. Learning Tech, bd. 6, nr. 10, december 2021, s. 127-43, doi:10.7146/lt.v6i10.124989.