Gundersen, P., K. Gynther, og A.-M. Nortvig. “Studieaktivitetsmodellen Redesignet”. Learning Tech, Bd. 5, nr. 7, oktober 2020, s. 66-89, doi:10.7146/lt.v5i7.122625.