Qvortrup, A., J. Christensen, og R. Lomholt. “Elevers Mestringsoplevelser Og Self Efficacy under nødundervisningen I Forbindelse Med Covid-19-Skolelukningerne”. Learning Tech, bd. 5, nr. 7, oktober 2020, s. 12-39, doi:10.7146/lt.v5i7.120633.