[1]
M. Riis, J. J. Hansen, og P. Holmboe, “Teknologiforståelse for alle? – fagdidaktisk analyse af erhvervsuddannel-sernes nye grundfag Erhvervsinformatik”, LT, bd. 6, nr. 10, s. 351–381, dec. 2021.