[1]
A. Qvortrup, J. Christensen, og R. Lomholt, “Elevers mestringsoplevelser og self efficacy under nødundervisningen i forbindelse med Covid-19-skolelukningerne”, LT, bd. 5, nr. 7, s. 12–39, okt. 2020.